lean muid

Fógra práinneach

I bhfianaise dhúshlán an choróinviris tá cinneadh tógtha ag choiste an chlub Scannáin Séasúr an Earraigh 2020 a chur ar ceal. Tá súil againn a bheith ar ais le chéile mar is iondúil sa bhfómhair. Idir an dá linn tugaigí aire dá chéile agus go raibh maith agaibh as bhur gcuid foighne agus tuisceana.

Dúcheist Frank Ryan

Stiúr: Desmond Bell
Éire 2012
80 nóiméad
Go dtí an lá inniu féin, is dúcheist atá i saol Frank Ryan, a rugadh i Luimneach sa bhliain 1902 agus a fuair bás in Dresden na Gearmáine in 1944. Bhí sé ina Óglach, ina Phoblachtaí Easaontach, ina bhall den Bhriogáid Idirnáisiúnta sa Spáinn, ach chríochnaigh sé ag obair do na Naitsithe i mBeirlín le linn an chogaidh.

Cad é mar a tharla sé seo? Sa scannán seo, baintear úsáid as samhlaíocht an scannáin chruthaithigh faisnéise le dul i ngleic le scéal ríthragóideach daonna. Baintear úsáid as íomhánna cartlainne, as beoghníomhaíocht dhrámata, as litreacha Ryan agus as a chuid iriseoireachta chun muid a mhealladh chuig croí an scéil, dílseachtaí scoilte Ryan. Tugann an scannán seo solas do dhúcheist darb ainm Frank Ryan.